Samica/bitch: "Masajka"


Poležena/born: 21. 3. 2014
Telesna ocena: odlično/excellent
VPR: vse odlično / all excellent
HD: A, ED: 0/1
EIC: N/N, PRA: N/N
Oči: vse v redu

Reševalski izpiti: RH-T/B, RH-FL/B

Združuje vloge družinskega, terapevtskega in reševalnega psa ter mamice.
She is joining the roles of family dog, mother, therapeutic, and rescue dog.

Rodovnik (spodaj) / pedigee (below):Samica/bitch: "Nuba"


Poležena/born: 24. 4. 2018
Telesna ocena: prav dobro / very good
VPR: odlično
EIC: N/N, PRA: čisto po starših
HD: A/A, ED: 0/0
Oči: vse v redu
Reševalski izpiti: RH-FL/VJe močne telesne zgradbe, z močnimi kostni in obilnim mišičevjem. Živahnost iz svojega legla je ohranila tudi v odraslosti. Z vztrajnim šolanjem jo je nadgradila v delovnega psa z veliko energije na eni strani in prijetnega poslušnega psa na drugi.
Združuje vloge družinskega, terapevtskega in reševalnega psa.

Rodovnik (spodaj) / pedigee (below):