Bibliografija

Tekmovalna pravila za slalom v kajaku in kanuju 2023, (2023) online publication.

Tekmovalna pravila za slalom v kajaku in kanuju 2022, (2022) online publication.

Tekmovalna pravila za slalom v kajaku in kanuju 2019 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2019) online publication.

Tekmovalna pravila za slalom v kajaku in kanuju 2017 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2017) online publication.

Tekmovalna pravila za spust v kajaku in kanuju 2017 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2017) online publication.


Tekmovalna pravila za šprint v kajaku in kanuju 2017 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2017) online publication.

Slovenjenje imen pasem psov na primeru: »Shesapeake Bay Retriever« – »prinašalec zaliva Chesapeake«, (2016) article.

Mednarodni standardi preizkusov za reševalne pse 2012, (2015) translation.

Tekmovalna pravila za slalom v kajaku in kanuju 2015 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2015) online publication.

Tekmovalna pravila za spust v kajaku in kanuju 2015 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2015) online publication.

Vloga psa pri individualnih učnih urah angleščine in matematike / The Role of a Dog in One to One English and Math Lessons, (2014) article.

Tekmovalna pravila za šprint v kajaku in kanuju 2013 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2013) online publication.

Tekmovalna pravila za slalom v kajaku in kanuju 2013 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2013) online publication.

Tekmovalna pravila za slalom v kajaku in kanuju 2013 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2013) online publication.

Delovna terapija v terapevtski skupnosti Spring Lake Ranch / Occupational Therapy in the Therapeutic Community Spring Lake Ranch, (2012) article.

Tekmovalna pravila za slalom v kajaku in kanuju 2011 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2012) online publication.

Tekmovalna pravila za slalom v kajaku in kanuju 2011 s Slovensko-angleškim in angleško-slovenskim terminološkim slovarjem, (2012) online publication.

Principi izdelave dvojezičnega razvezovalnega glosarja na primeru sociologije / Principles of Compiling a Bilingual Decoding glossary on the Example of Sociology, (2010) magistrsko delo.

Sladoled in slaščičarji: družbeni in kulturni značaj sladoleda ter njegov prihod v Celje, (2008) pregledna monografija.

An English-Slovene Dictionary of the Verbs in the Contitution of the United States, (2007) dictionary.

The Contrastive Analysis of the Use of Passive Voice in the Constitution of the United States and in the Treaty establishing a Constitution for Europe, (2007) seminar paper.

Productivity - Structural Restrictions, (2007) seminar paper.

The Use of Passive Voice in the Constitution of the United States, (2006) seminar paper. (US Contitution.)

Political Correctness in George W. Bush's Weekly Radio Addresses, (2006) seminar paper.

The Waste Land - A Higher Authority Than Terrestrial is Called Upon, (2005) essay.